Ailene's Tech Garden - With Carl Perkins Wanted Man

Språk och människor

Det är roligt när man ska lära sig något nytt. Jag kommer att börja läsa spanska och det i ett spansktalande land så chanserna är goda att jag kommer att lära mig språket ganska bra. Det är roligt med språk och man får med sig mycket av kulturen när man läser och lär sig ett språk. När man ger sig ut i samhället är det också viktigt att kunna för man kan missförstå saker och ting annars. Människor tar också emot dig på ett annat sätt när du kan deras språk. Det har jag bara märkt på jobbet när jag pratar holländska med mina kunder. Även om de är bra på engelska så är det något helt annat när man pratar deras språk. Man får ett bättre bemötande.